Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok terén.

GINOP-5.3.4-16-2018-00035

ALAPADATOK:

Kedvezményezett: Magyar Iparszövetség

A projekt címe: Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és a művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazatok terén.

Megítélt összeg: 89 926 680 Ft

Projekt összköltsége: 89 926 680 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása: A támogatási kérelemben szereplő projekt célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása és tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységet végző, valamint a művészet szórakoztatás, szabadidő ágazatban érdekelt felek részére. A projekt a konvergencia régiókban valósul meg, mégpedig 2, az alágazatokban kompetens, illetve reprezentatív érdekképviseleti szervezet közreműködésével . Ezek: - Magyar Iparszövetség (OKISZ) - Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SzEF). Elsődleges cél a prevenció. A felmerülő problémák tekintetében a projekt során a hangsúlyt részben a mentális egészség területére helyezzük (többek között a pszichoszociális – pl. életveszélyből adódó stressz, időkényszer – tényezők pszichés állapotra gyakorolt hatása). A projektben legalább ugyanilyen jelentőséget tulajdonítunk a munkaélettan (pl .képernyő előtt végzett munka következményei) területének és az esetleges fizikai veszélyforrásoknak is (pl. tűzveszély). A megvalósuló kutatások négy fő tengely mentén írhatóak le:

1.    tengely – Az érintett alágazatokban jellemző foglalkozás-egészségügyi és munkabiztonsági kockázatok azonosítása. A lektorált kutatási terv és annak a – szakértők, munkaadók és munkavállalók – észrevételei alapján kibővített változata, valamint az erre épülő kutatási szolgáltatások.
2. tengely – Az érintett alágazatokra jellemző egészségügyi és biztonsági veszélyek, hatások, problémák részletes elemzése, kockázatértékelés. Ide tartozik például a munkavédelmi képviselők képzéséhez készülő oktatási anyagok, illetve a munkaadók és munkavállalók számára készülő tájékoztató anyagok, online munkavédelmi eszközök, valamint a szakmai minőségbiztosítási tevékenység.
3. tengely – Megoldási javaslatok, prevenciós intézkedések megfogalmazása, terjesztése. Az érintett alágazatok tisztviselői és hivatásos állományi munkakörökre jellemző veszélyeket tárgyaló ismertetők, a dolgozóknak szánt prevenciós programokat taglaló kiadvány, illetőleg a munkavédelmi munkaeszközöket, az ülőmunka hatását és az innovatív informatikai eszközök hatását vizsgáló kutatások eredmény-beszámolói
4. tengely – rendszerszintű változások megalapozása, mely tartalmazza a munkahelyi egészségfejlesztést, illetve a munkakörülmények javítását célzó javaslatokat is.

A projekt során keletkezett dokumentumok, szakmai tartalmak a projekt hivatalos honlapján érhetőek el az alábbi linken: https://www.muveszetesadminbiztonsag.hu

Amennyiben munkavédelmi (munkaegészségügyi és munkabiztonsággal) kapcsolatos további ismeretekre szeretne szert tenni, akkor javasoljuk figyelmébe a projekt során készült alábbi honlapot: http://www.munkavedelem-muveszetesadmin.hu

Megvalósítás kezdete: 2018.06.01

A projekt befejezési dátuma: 2019.11.30.

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.4-16-2018-00035