Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

GINOP-5.3.4-16 -2018-00037

ALAPADATOK A PROJEKTRŐL

Pályázó neve:    Magyar Iparszövetség

Konzorciumi partnerek: Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ)
                                       Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)

Projekt megnevezése:    Munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás nemzetgazdasági alágazatok terén

OP név:    GINOP

Pályázati kiírás megnevezése:    GINOP-5.3.4-16 - A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):    Közép-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):    Komárom-Esztergom

Projekt helyszíne (település):    Tatabánya

Megítélt összeg:    103 952 580 Ft

Támogatás aránya:    100

Támogatási döntés dátuma: 2018.04.04

Forrás:    ESZA

Ország:    Magyarország

Beavatkozási kategória:    A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez, A környezetvédelemhez és az éghajlatváltozás hatásainak enyhítéséhez kapcsolódó tevékenységek, Bányászat és kőfejtés (ideértve az energiahordozók bányászatát), Egyéb, meg nem határozott szolgáltatások, Egyéb, nem meghatározott gyártási tevékenység, Élelmiszerek és italok gyártása, Építőipar, Halászat és akvakultúra, Humán-egészségügyi ellátás, Információs és kommunikációs tevékenységek, ideértve a távközlést, az informatikai szolgáltatási tevékenységeket, a számítógépes programozást, a tanácsadást és a kapcsolódó tevékenységeket, Ingatlannal, bérlettel kapcsolatos és üzleti tevékenységek, Közigazgatás, Mezőgazdaság és erdészet, Művészet, szórakoztatás, kreatív iparágak és szabadidős tevékenységek, Nagy- és kiskereskedelem, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Pénzügyi és biztosítási tevékenység, Szállítás és raktározás, Szállítóeszközök gyártása, Számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása, Szociális munka, közösségi, szociális és személyi szolgáltatások, Textíliák és textilipari termékek előállítása, Turizmus, szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, Villamosenergia-, gáz-, gőz-, forróvízellátás és légkondicionálás, Vissza nem térítendő támogatás, Vízellátás, szennyvíz gyűjtése és kezelése, hulladékgazdálkodás és szennyeződésmentesítés

Uniós társfinanszírozási ráta:    85,999996 - ESZA

Projekt összköltség:    103 952 580 Ft

Megvalósítás kezdete: 2018-06-01

Megvalósítás vége:      2019-11-30

PROJEKT TARTALMA
     
    A munka és a munkahelyi környezet egy összetett társadalmi jelenség. Az egészségkárosodást jelentő veszélyek és a munkahelyi balesetek összetett tényezők hatására alakulnak ki, adott nemzetgazdasági ágazat specializációi pedig, ezen heterogén összefüggéseket is tovább árnyalják. A „feldolgozóipar” nemzetgazdasági ágazat egy folyamatosan növekvő szektor, mely mindmáig az egyik legveszélyesebb a gazdaságban. Az ágazati szereplők számos veszélyforrással és kihívással szembesülnek a napi munka során, ilyen az időkényszerből, a mások iránt viselt felelősségből és az életveszélyből fakadó stressz, az esetleges fizikai veszélyforrások, további releváns tényezők a test túlzott igénybevétele, a fáradság, az erőszak.
   Jelen támogatási kérelem célja a munkabiztonság és a munkaegészségügy komplex fejlesztése, mely a következő tevékenységek mentén kerül megvalósításra: tájékoztató kiadványok elkészítése és terjesztése az érintett (al)ágazatok munkavállalói és munkáltatói számára; online munkavédelmi eszközök létrehozása, munkavédelmi tematikájú rendezvények megszervezése és megvalósítása; munkavédelmi képviselők képzésének lebonyolítása; valamint a támogatási kérelemben meghatározott ágazatokban történő kutatások lebonyolítása.

További információk a projektről:
https://www.feldolgozoiparibiztonsag.hu
http://www.munkavedelem-feldolgozoipar.hu