Jogi iroda

OKISZ

A Jogi Iroda hatásköre és főbb feladatai:

A Magyar Iparszövetség (OKISZ) illetve A Magyar Iparszövetség érdekeltségébe tartozó gazdálkodó szervezetek, elsősorban a mikro -kis- és középvállalkozások ügyeiben szükség szerinti jogi képviseletének ellátása, az ezzel kapcsolatos iratok ellenjegyzése;

- az OKISZ tevékenységéhez kapcsolódó blanketta és standard szerződések kidolgozása és alkalmazásának felügyelete;

- együttműködés a különböző szerződések kidolgozásában, valamint azok teljesítését biztosító mellékkötelmek kialakításában, az OKISZ alapító okiratának előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó és egyéb igények érvényesítését célzó feltételek kialakításában, az OKISZ jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapítások előkészítésében;

- gondoskodik a szerződések nyilvántartásáról;

- jogi állásfoglalások kialakítása egyes ügyekben;

- jogi tanácsadás az OKISZ tagszervezetei részéről érkezett megkeresések alapján;

- tudomásra jutott bűncselekményekről, jogszabálysértésekről a ügyvezető tájékoztatása, megszüntetetésük érdekében javaslattétel, továbbá szükség esetén feljelentések megtétele;

- közreműködik a kintlévőségek kezelésében, a követelések peren kívüli behajtásában és az egyeztető tárgyalásokon, a kintlévőségek csökkentése érdekében jogi megoldások keresésében;

- az OKISZ belső szabályzatainak, utasításainak véleményezése;

- az OKISZ követeléseinek peres és nem peres eljárásokban történő érvényesítése;

- javaslat az Alapító Okirat és az SzMSz módosítására, véleményezés;

- a társaság különböző testületeinek ülésein a feladatkörébe tartozó ügyek megtárgyalása esetén a kötelező részvétel, az ezekkel kapcsolatos döntési javaslatok véleményezése;

- az OKISZ tevékenységi és felelősségi körébe tartozó jogszabályok figyelemmel kísérése, a jogszabályi előírásoknak a napi munkában, valamint az OKISZ szabályozásban történő érvényesítése;

- a beszerzésekkel kapcsolatos szerződéskötés előkészítése;

OKISZ Jogi Iroda