Projektjeink 2018

Közel 10 éve működik kisebb megszakításokkal az Európai Unió támogatásával az az országos jogsegélyszolgálat mely elsősorban a munka világának jogi kérdéseire fókuszálva segíti a munkáltatók és munkavállalók jogtudatos tevékenységét.

A Jogpontok 2016. július elsején kezdte meg tevékenységét, és 2019. június végéig tart. A projekt a Közép-Dunántúli Régióban a Magyar Iparszövetség gesztorálásával valósul meg.

 
    A Közép-Dunántúli Régióban élők az elmúlt 28 hónap alatt összességében közel 23.800 üggyel fordultak a Jogpontok hálózathoz. Ebből személyes ügyfélfogadás keretében 21.198-en keresték fel irodáinkat, hogy választ kapjanak a munka világával kapcsolatos jogi kérdéseikre. Sokan éltek a mailes, on-line és telefonos lehetőségekkel, illetve a JogÁsz Napokon történő tanácsadással.
A projekt országosan összehangoltan, egységesen működve eddig közel 150 ezer ügyben adtak tanácsot az ügyvédek.

A projekt jogterületei a munkajog, a cégjog, a társadalombiztosítás, valamint az adójog. A szolgáltatás ingyenes, anonim módon, bárki számára igénybe vehető. A projekt célja, hogy a munkaerőpiaci szereplők jogszerű, jogkövető magatartását erősítse.

 

MEGOSZLÁS ÉLETKOR SZERINT
Az érdeklők kora jellemzően a 30-39 éves korosztály, ők teszik ki összességében a megkeresések 32%-át. Érdekesség, hogy míg az ötven év felettiek 24%-a keresett kérdéseire választ, a fiatalok, - 23 év alattiak -  csupán 4%-a. Pedig mint első munkahelyesek, vagy diák munkát végzők fontos lenne tisztában lenniük a jogszerű foglalkoztatás alapjaival..

Életkor

Ügyek száma százalékosan

23 év alatt

5

24-29 között

20

30-39 között

30

40-49 között

26

50 év fölött

19

 

A teljes ügyek száma a következőképen oszlott meg a jogsegélyszolgáltatási formák között

Jogszolgáltatási formák

Százalékos megoszlás

Személyes

80

Telefonos

10

Online

3

e-mail

3

Jogásznap

4

 

A személyes szolgáltatást igénybe vevők jelentős fölénye jól látható. Ez annak is köszönhető, hogy a szolgáltatási idő 30%-a a szokásos munkaidőn túl nyúlik, így könnyebben igénybe vehető. A szolgáltatás kialakításánál arra is törekedtünk, hogy jól megközelíthető, a lakosság számára ismert helyeken működjenek az irodák.

A második legkedveltebb forma a telefonos. Itt el kell mondani, hogy mivel a projekt ideje alatt folyamatosan nő azok száma, akik ezt a rendkívül kényelmes és kedvező formát választják,  szükséges lenne a szolgáltatás bővítése. A rendelkezésre álló idő, amikor hívást fogadunk, jelenleg hetente 73 óra.

Ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-77 88 00

Az ügyekhez tartozó ügyfelek iskolai végzettség szerinti megoszlását a következő táblázat mutatja be:

Az ügyfél legmagasabb iskolai végzettsége

Ügyek száma /százalék /

8 általános vagy alacsonyabb

8

Szakközépiskola/szakiskola

42

Gimnázium (érettségi)

13

Szakképzettség – OKJ végzettség (közép- vagy felsőfok)

24

Egyetemi, főiskolai diploma – BSC/MSC

13

 

 

 

Jogterületek

százalékos megoszlás

Munkajog

56

Társadalombiztosítási jog

20

Vállalkozás/cégjog

13

Adójog

11

 

 

 

MUNKAJOG

A munkajogon belül a legtöbb ügy a következő három területhez volt köthető:

1.    Munkaviszony megszűnése, megszüntetése
2.    Munka- és pihenőidő
3.    Munka díjazása

A feltett kérdések közel 50%-a a munkaviszony megszűntetésével, létesítésével kapcsolatos. Sokakat érdekelt a munkaidő, pihenő jogszerű alkalmazása, a munka díjazása és a társadalombiztosítási ellátások jogosultságának témaköre.

 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése:

Megszűnés és megszüntetés és eljárás          

20%

Felmondás (szabályok, tilalmak, idő)

50 %

Csoportos létszámcsökkentés

0,5%

Végkielégítés

15%

Az azonnali hatályú felmondás

8%

Munkaviszony jogellenes megszüntetése

6,5

 A csoportos létszámcsökkentés kérdéssel alig fordultak hozzánk. Ennek talán az a magyarázata, hogy kevesebbszer fordul elő, illetve ebben az esetben igyekszik a munkáltató megfelelő tájékoztatást adni,

 

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

A társadalombiztosítási jog területén az ügy jellege szerint a következőképpen alakultak az ügyszámok

A társadalombiztosítási ügy jellege

Ügyek száma

A társadalombiztosítás működése, feladatai általában

3 %

A társadalombiztosítási jogviszony létrejötte, járulékfizetési kötelezettség

14%

A társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó jogosultság, ellátások igénylése

74%

Egyéb

9 %

 

 Kiemelkedő szám a társadalombiztosítási ellátásokra, jogosultságokra vonatkozó kérdéskör.

Sokkal szélesebb körű és mélységében is részletesebb tájékoztatásra lenne igény.

TÁRSASÁG- ÉS CÉGJOG, SZERVEZETI JOG, VÁLLALKOZÁSOK JOGA

Jelen jogterület a Munkajogi és a Társadalombiztosítás jogterület után a harmadik legtöbbet keresett jogterület. Az esetszámok havi mozgásának változása eddig nem volt számottevő, jellemzően 100 db ügy körüli számokat produkált havonta.

A Társaság- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga jogterületekenaz ügy jellege

 

Ügyek száma

Vállalkozás alapítása

28%

Vállalkozás működése, módosítása, átalakulása

18%

Vállalkozásoknak nyújtott támogatások, kedvezmények

22%

Vállalkozás megszűnése / megszüntetése

19%

Egyéb

13%

 

ADÓJOG

 

Az adójogi ügy jellege

 

Ügyek száma (db)

Vállalkozóvá válással kapcsolatos adójogi kérdés

8%

SZJA bevallással kapcsolatos kérdés

28%

SZJA (nem bevallással kapcsolatos kérdés)

9%

Kisadózók tételes adója (KATA), kisvállalkozói adó (KIVA)

18%

Egyéb

35%

Az adójogi terület jelenleg a negyedik jogterület. Továbbra sem keresik fel tömegesen az ügyvédeket ilyen jellegű ügyekkel, főleg a Munkajog területénél kialakult magas számhoz képest.

A vállalkozásoktól történő megkeresések többsége egyéni vállalkozásoktól érkezett. A társas vállalkozások pedig kizárólag a KKV szektor szereplői.

A kérdezők többsége a munkaviszonyban dolgozóként jelölte meg magát. Folyamatosan nő azok száma, akik álláskeresőnek vallják magukat, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy munkanélküliek.

A személyes, telefonos, online tanácsadáson túl az elmúlt időszakban közel húsz rendezvény segítette a szolgáltatás megismerését, ahol szintén lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődő állampolgárok a helyszínen jelenlévő, felkészült ügyvédeknek kérdéseiket feltegyék.

A TANÁCSADÁS HATÁSA
A személyes jogsegélyszolgáltatáson megjelenők csupán 5%-a nyilatkozott úgy, hogy peres úton kívánja érvényesíteni érdekeit. Jelentős azonban azok aránya, akik a kapott tájékoztatás alapján rendezik a továbbiakban az ügyüket - legyen az munkaviszony létesítés, szerződéskötés, egyéb munkajogi kérdés. A megjelentek 30%-a a kapott tájékoztatást tudomásul veszi, de konkrét lépéseket nem tesz.
 
A jogászok folyamatosan jelzik, hogy nemcsak a pályázattal lefedett jogterületeken, hanem azon túl is érdeklődtek ügyfelek, és sajnos őket el kell irányítani más szervezetekhez, hiszen a JOGPONTOK pályázat keretében csak a fent meghatározott négy jogterületen érkezett kérdések kerülhetnek megvitatásra, megválaszolásra.

A szolgáltatás tárgya szerint a legtöbb ügyben:

•    Tájékoztató tanácsadást (54%),
•    Személyre szabott tanácsadást (32),
•    Iratminták átadását (4) és
•    Iratszerkesztési segítséget (10) kértek

Hogyan zárult az ügy?

 

Ügy száma %

Igényérvényesítés megkezdése - Az ügyfél az

ellenféllel/hatósággal közli igényét

13%

Per - Az ügyfél (peres úton történő) jogvitát kíván

kezdeményezni

2,5%

Felügyeleti intézkedés kérése - Az ügyfél a munkaügyi

felügyelőséghez, felettes szervhez fordul

1

Alternatív vitarendezés - Az ügyfél békéltetést / közvetítést

kíván kezdeményezni vagy döntőbírósághoz fordul

1

Jog probléma/kérdés megoldása - Az ügyfél a kapott

tájékoztatás alapján megoldja jogi problémáját. (vállalkozást

alapít, bevallást készít, szerződést köt, hitelt vesz fel stb.)

48,5%

Informálódás - A kapott tájékoztatást tudomásul veszi, de

konkrét lépéseket nem tesz

28%

Egyéb

1

 

ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS

Az ügyfeleknek lehetőségük van a jogi konzultáció minőségének mérésére Elégedettségi kérdőívet kitölteni, ez természetesen nem kötelező, de a kitöltött Elégedettségmérő kérdőívek is az ügyvédi dokumentáció részét képezi. A lehetőséggel az összes megjelenő ügyhöz képest minden hónapban csak nagyon kevés számú ügyfél él.

ÖSSZESSÉGÉBEN elmondható, hogy színes palettáról vehető igénybe a munka világával összefüggő jogsegély-szolgáltatás, ennek, és a szolgáltatás anonimitásának köszönhetően bárki kiválaszthatja a számára megfelelő segítségnyújtási formát. Így akár bonyolultabb, több irattal járó kérdés esetében ellátogathat az ügyfél a hozzá vagy munkahelyéhez legközelebb eső irodába, de akár otthonából is felteheti kérdését, amelyre azonnal választ kaphat.
A jogsegélyszolgálat segítésére iratmintatár áll rendelkezésre a honlapon, amelyet az ügyfelek is ingyenesen elérhetnek és amely frissítése a régiókban már megtörtént, illetve elkezdődött. A rendezvények mellett médiamegjelenéssel és több mint 40 jogi kiadvánnyal igyekszik a projekt a jogtudatosságot, tájékozottságot és ismertséget továbbra is növelni, valamint a jogászok és szakmai megvalósítók képzésével a szakmai színvonalat kívánja fejleszteni a projekt, hogy ezen szolgáltatások minél teljesebb rendszert alkossanak és minél jobban működjenek. Számos jogi és alternatív vitarendezést támogató kiadvány jelent meg, amelyek szakszerű és hasznos információkat nyújtanak és elérhetőek a www.jogpontok.hu honlapon.

A projektek másik lábát jelentő Alternatív Vitarendezésre is komoly energiákat fordítanak a Partnerek és a szakmai megvalósítók. A felállt névjegyzékben 36 tag segíti az érdekviták megoldását. Az ezt kiegészítő szakmai szakértői névjegyzék felállítása is zajlik, miközben a MTVSZ már 2016 novemberével megkezdte a működését. A Szolgálat népszerűsítése és magának az alternatív vitarendezésnek a támogatása folyamatos feladata a projektnek, így összehangolásra és beszerzésre került a Szolgálat tagjainak egységes felkészültségét segítő képzés és régiónként 4 kiadvány az alternatív vitarendezés témakörében. A Szolgálat hatékonyságát rendezvények és mára már egy országos koordinátor is segíti, ezáltal a projektek sikeresen biztosítják – az alternatív vitarendezés – a kollektív munkajog segítésének keretét.