OKISZ Inkubátorház

KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. – „A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza” c. projekt

 

Az OKISZ Inkubátorház fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus, kezdeti szakaszában.

 

Szolgáltatásaink fejlesztése kapcsán állandó tanácsadási, piacra jutási és vállalkozásfejlesztési szolgáltatást nyújtunk a betelepült és a külső vállalkozások számára egyaránt. Az inkubáció során kialakított, modern informatikai háttérrel felszerelt „Open Office” irodánk hozzájárul egy strukturált üzleti környezet kialakításához, ingyenes használata minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, és megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait, valamint előmozdíthatja a vállalkozások közötti együttműködés kialakulását is.

 

Inkubátorházunk segíti a vállalkozások működését, teret és szolgáltatásokat nyújt növekedésükhöz, segíti a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával ösztönzik az üzleti szolgáltatokkal és vállalkozásfejlesztési intézményekkel való szorosabb együttműködésüket.

 

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

A projekt támogatója egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.) másrészről, mint közreműködő szervezet, a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (1146, Budapest, Hermina út 17.).