Futó projektjeink 2010

 

A Magyar Iparszövetség 2010. évi futó projektjei

 

1. TÁMOP 2.5.1 – JOGPONT Hálózat

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Magyar Iparszövetség 4 másik érdekképviselettel (a Magyar Iparszövetség kezdeményezésére) konzorciumot hozott létre. A pályázati elbírálás során a konzorcium számára kedvező döntés született mind a hét régióban, ennek köszönhetően 2009. februárjában jogsegély-szolgálat kezdte meg tevékenységét JOGPONT Hálózat néven Magyarország hét régiójában, az ország 145 helyszínén. A szolgáltatás Európai Uniós forrásból, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg. Jelenleg 154 Jogpont áll az érdeklődők rendelkezésére.

A JOGPONT Hálózat térítésmentes jogi segítséget nyújt munkavállalóknak, munkáltatóknak, valamint vállalkozóknak a munkaerőpiacra való belépésben, a munka-, Tb.-jogi, valamint a vállalkozóvá válással kapcsolatos tanácsadással. Eredményeként csökkenhet a bírósági ügyek száma, rövidebbé válhat az ilyen ügyekre fordított idő, kevesebb költség merül fel az ügyfelek számára.

A konzorcium tagjainak célja általános munkaügyi, munkajogi, cégjogi és társadalombiztosítási tanácsadást folytató jogsegélyszolgálat kialakítása Magyarország egész területén.

2. TÁMOP-2.1.4-09/1 „Munkahelyi képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” című pályázat

A konstrukció alapvető célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét és ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A vállalatok versenyképessége szempontjából meghatározó, hogy munkavállalóiknak lehetőségük van-e a tudásuk és készségeik folyamatos fejlesztésére, ezért fontos, hogy a munkáltatók a munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintsék. A konstrukció célja a mikro- és kisvállalkozások munkavállalóinak képzése, alkalmazkodóképességük fejlesztése, a vállalkozások közti együttműködés elősegítése, valamint a vállalatokon belül az EU támogatási rendszer követelményeinek megfelelő projektszemlélet meghonosodása. A konstrukció konkrét célja, hogy a vállalkozások számára különféle szolgáltatásokat nyújtó ernyőszervezetek, mint a projekt kedvezményezettjei, mentesítsék a mikro- és kisvállalkozásokat a projekt lebonyolításának adminisztratív terheitől, a projektmenedzsment tevékenységeitől.

3. TÁMOP-2.5.1-A-1-10/2 „Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése a közép-magyarországi régióban” című pályázat

A munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése komponens célja a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek humán erőforrásának és szakértői kapacitásainak megerősítése, valamint a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy az érdekegyeztetésben és a szociális párbeszédben hatékonyabban tudjanak részt venni, érdekeiket megjeleníteni, érvényesíteni. A komponens keretében a szociális partnerek tagságának képzését, valamint a szervezetek fejlesztését valósíthatják meg. Ezáltal a partnerek képessé válnak arra, hogy egyenrangú félként, felkészülten vehessenek részt a szociális párbeszédben, ezzel járulva hozzá a gazdaság kiszámítható működéséhez.

4. TÁMOP-2.5.1-A-2-10/3 „Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése” című pályázat

A munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése komponens célja a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek humán erőforrásának és szakértői kapacitásainak megerősítése, valamint a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy az érdekegyeztetésben és a szociális párbeszédben hatékonyabban tudjanak részt venni, érdekeiket megjeleníteni, érvényesíteni. Az a) komponens keretében a szociális partnerek tagságának képzését, valamint a szervezetek fejlesztését valósíthatják meg. Ezáltal a partnerek képessé válnak arra, hogy egyenrangú félként, felkészülten vehessenek részt a szociális párbeszédben, ezzel járulva hozzá a gazdaság kiszámítható működéséhez.

5. KMOP-1.5.3/A-09-2009-0004. – „A Magyar Iparszövetség Inkubátorháza” c. projekt

Az OKISZ Inkubátorház fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát es segíti fejlődésüket, elsősorban életciklusuk kritikus, kezdeti szakaszában.

Szolgáltatásaink fejlesztése kapcsán állandó tanácsadási, piacra jutási és vállalkozásfejlesztési szolgáltatást nyújtsunk a betelepült és a külső vállalkozások számára egyaránt. Az inkubáció során kialakított, modern informatikai háttérrel felszerelt „Open Office” irodánk hozzájárul egy strukturált üzleti környezet kialakításához, ingyenes használata minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti akadályokat, s megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait, valamint előmozdíthatja a vállalkozások közötti együttműködés kialakulását is.

Inkubátorházunk segíti a vállalkozások működését, teret és szolgáltatásokat nyújt növekedésükhöz, segíti a gazdaság vérkeringésébe való eredményesebb bekapcsolódásukat, információk és szolgáltatások biztosításával ösztönzik az üzleti szolgáltatokkal és vállalkozásfejlesztési intézményekkel való szorosabb együttműködésüket.

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

NFUNemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
1077, Budapest, Wesselényi u. 20.22.

Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
1146, Budapest, Hermina út 17.

Európai Regionális Fejlesztési Alap