TÁMOP-2.5.1.B-11/1-2011-0003 Közép-Dunántúli Jogpont+

TÁMOP-2.5.1.B-11/1-2011-0003 Közép-Dunántúli Jogpont+

pályázat eredményesen és sikeresen zárta a 2013-as évet.

 

Az vállalt indikátorszámok vonatkozásában elmondható, hogy a 2014. május 31-én véget érő projekt már most teljesítette az elvárt célkitűzéseit.

A munkajog területe továbbra is a legkeresettebb jogterület, de az újonnan felvett családjog is kiemelkedően nagy érdeklődésre adott okot.

A program során a megkeresések módja igen széles spektrumúvá vált, így bárki számára könnyebben igénybe vehető.

A személyes megkeresések alkalmával készített adatlapok alkalmasak arra, hogy jogterületekre bontva vizsgáljuk az érdeklődést. A munkajog és a családjog a domináns, valamint a vállalkozások működésével kapcsolatban is igen sok megválaszolásra váró kérdés merül fel.

 A Közép-Dunántúli Jogpont+ 2012. július 1-én kezdte meg működését a régió 18 városában (19 helyszínen), 18 ügyvéd közreműködésével: 

-          Fejér megyében 5 településen (Székesfehérvár, Sárbogárd, Dunaújváros, Mór, Bicske)

-          Komárom-Esztergom megyében 7 településen (Tatabánya, Esztergom, Komárom, Dorog, Kisbér, Oroszlány, Tata)

-          Veszprém megyében 6 településen (Veszprém 2 helyszín, Tapolca, Balatonfüred, Várpalota, Ajka, Pápa).

 

A Jogpont+ szolgáltatás európai uniós támogatással megvalósuló, integrált és ingyenes jogi szolgáltatás a munka világában. A hét régióban működő és összekapcsolódó projektek a korábbi, nagy sikerrel zárult JOGPONT Hálózat fejlesztésére irányulnak, oly módon, hogy a legfontosabb szükségletekre reagálva, a jogterületek bővítésével és a tanácsadási formák szélesítésével, még hatékonyabb jogi segítségnyújtást biztosíthasson a JOGPONT+-t működtető hat országos érdekképviselet.


A projekteket működtetők – ÁFEOSZ-COOP Szövetség, IPOSZ, OKISZ, KISOSZ, Munkástanácsok Országos Szövetsége és LIGA Szakszervezetek – célkitűzése, hogy valódi, hatékony - szakvizsgázott és gyakorlott ügyvédekkel dolgozó - rendszert építenek ki, amely révén ingyenes jogi segítséget kaphat bármelyik magyar állampolgár.

2014. első felében további 4 helyszínen (Tata, Bicske, Tatabánya, Komárom) várják szakképzett ügyvédeink a hozzájuk fordulókat:

Projektzáró rendezvény tervezett időpontja és helyszíne:

2014. május vége - Székesfehérvár

 

TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0002 Közép-Dunántúli JOGPONT+mini

      A Közép-Dunántúli JOGPONT+ Mini elnevezésű projekt a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával, mint konzorciumi partnerrel együttműködve, 2013. április 1-én indult. Tényleges működését azonban csak a projekt előkészítés után, 2013. június 01-én kezdte meg, szakképzett ügyvédek közreműködésével. A Magyar Iparszövetség 10, a konzorciumi partner 8 helyszínen biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot a Közép-Dunántúli régió 5.000-10.000 fő közötti településein személyes ügyfélfogadás keretében.

     A kimutatások alapján elmondható, hogy a rendszer igen jól működik, az előzetes várakozásokon túl egyre keresettebb. A több módon (telefonon, e-mailben, chat formában és személyesen) elérhető szakértők megkeresésének száma hónapról-hónapra biztosan nő, bizonyítva ezzel e pályázat megvalósításának értékét és okát.

 

       A régióban az eddigiek során 4 információs nap (JogÁsz nap) megtartására került sor, ahol a településen dolgozó ügyvéd a helyszínen válaszolt az érdeklődők kérdéseire.

 

      A pályázat során két meghívásos tárgyalásos közbeszerzési eljárásra került sor, melynek során kiválasztottuk a nyomdai munkálatok elvégzését végrehajtó szervezetet és a média megjelenésért, és rendezvényszervezésért felelős szervezetet. Az együttműködés a kiválasztott szervezetekkel zavartalan.

     A projekt előkészítési, valamint megvalósítási szakaszának első felében számos olyan feladat várt ránk, amely nélkül nem valósulhatott volna meg a szolgáltatás. Megkötöttük a különböző szerződéseket a jogászok jogi segítségnyújtására, az irodabérletekre, a honlap szerkesztésre, valamint a zöld számra vonatkozóan. Beszereztük a szükséges eszközöket, megrendeltük a szórólapokat, tájékoztató anyagokat stb. a projekt sikeres lebonyolítása érdekében. A programban tevékenykedő ügyvédek, valamint a szakmai feladatot ellátók képzése rendben lezajlott. Az ügyvédek rendelkezésre állásában fennakadás nem volt, munkájukat igen magas színvonalon végzik jelenleg is. A 2014. év végéig tervezett 20 tapasztalatcseréből (workshop) eddig 8 valósult meg. Továbbra is tartjuk a kapcsolatot és együttműködünk a TAMOP-2.4.8 projekt nyertesével, a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal.

     A pályázat eddigi megvalósulását tekintve, a pályázatban eredetileg meghatározott indikátorszámok teljesülése nem kétséges. Az ESZA nonprofit Kft., valamint az NFÜ a pályázattal kapcsolatos információs napon a megvalósítókról, a megvalósítás ütemezéséről, az indikátorok teljesítéséről pozitívan nyilatkozott.

                                                                                                                

     A Közép-Dunántúli Jogpont+ mini ingyenes jogsegélyszolgálat keretében 2014-ben a következő helyszíneken tartunk JogÁsz napot: Lábatlan, Csákvár, Berhida, Pusztaszabolcs, Balatonalmádi, Enying.

       2014. november 30-ig várják a megbízott jogászok, hogy a hozzájuk fordulók feltegyék kérdéseiket, a projekt fizikai befejezésének záró dátuma 2014. december 31.

 

        Projektzáró rendezvény várható időpontja és helyszíne:

         2014. november vége – a Közép-Magyarországi régióval közösen: Polgárdi

 

TÁMOP-2.5.3.B-12/2-2012-0001 Közép-magyarországi JOGPONT+mini

                 (konzorciumi tagként)

A Magyar Iparszövetség részéről konzorciumi megvalósítók:

A megvalósítás kezdete: 2013.04.01.

A megvalósítás befejezése: 2014.12.31.

 

A Magyar Iparszövetség a közép- magyarországi régióban 3 helyszínen (Pécel, Pomáz, Törökbálint), 3 fő jogsegély-szolgálati tevékenységet végző jogász, havi 8 órai időtartamban történő foglalkoztatásával látja el a személyes tanácsadást a vállalt feladatnak megfelelően.

A jogsegély szolgáltatások 2013. június 1. napján kezdődtek meg.

A szolgáltatások minden településen a hónap első négy hetének meghatározott napján és időpontjában a következőként valósulnak meg:

Pomázon: szerdánként 13.00-15.00 óra között.

Pécelen és Törökbálinton: csütörtökönként 9.00-11.00 óra között.

 

 TÁMOP-2.3.6.A-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

   A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása elnevezésű TÁMOP-2.3.6.A-12/1 számú program pályázati konstrukcióiban a Magyar Iparszövetség konzorciumi partnerként vesz részt 4 régióra kiterjedően. A pályázatban fontos tevékenységeket szervez és valósít meg a Magyar Iparszövetség: képzési tevékenység, tanácsadás, Üzleti terv értékelés, mentorálás, mely a pályázat fő gerincét alkotja.

A projekt egészét tekintve konzorciumi szinten jelenleg a fiatalok jelentkezése lezárult, a jelentkezők száma minden régióban átlépte a 200 %-ot.

A pályázatra történő jelentkezés során a fiatal vállalkozással kapcsolatos elképzelését kockázatelemzés alá vonták, és 2013. november hónap folyamán online kompetencia tesztet is ki kellett töltenie. A programba való bekerülés feltétele: a kompetencia teszt eredménye, a kockázatkezelés eredménye és a jelentkezés időpontja.

Akik nem kerülnek be a rendszerbe, azok számára a FIVOSZ folyamatos vállalkozásindítási tájékoztatókkal szolgál, melyeket e-mailben küld meg.

 

A képzés második felében lehetőség nyílik a speciális Üzleti Terv tanácsadás igénybevételére, mellyel a fiatalok a saját Üzleti Tervük minőségét javíthatják azáltal, hogy a témában hasznos ismeretekkel bíró tanácsadókhoz fordulhatnak - ingyenesen (2014. február).

Az általános tanácsadás (jogi (munkajogi), pénzügyi, vállalatalapítási, üzleti (ügyintézési), innovációs, marketing) igénybevételére a képzés befejezése után van lehetőség egy éven keresztül. Ezen tanácsadás célja, hogy a vállalkozás alapításakor felmerült kérdéseket tisztázza, a fiatalok vállalkozóvá válását speciális témákban is segítse. Az általános tanácsadás igénybevétele is ingyenes a projektbe bevont fiatal számára.

A Magyar Iparszövetség az Üzleti Tervek értékelésében is részt vesz azon két régióban, ahol a KISOSZ végzi a képzést. Az Üzleti Tervek minősítése sarkalatos kérdés e pályázat megvalósításban, mert hatással van a B konstrukcióban való részvételre. Amennyiben nem felel meg az Üzleti Terv az értékelésen, úgy a vállalkozni kívánó fiatal a B konstrukcióban nem kaphat támogatást. A sikeres Üzleti Terv Tanúsítványokat - pályázati – régiós szinten - egy napon adják majd át minden megyeszékhelyen az esélyegyenlőség érdekében. Jelenleg az Üzleti Terv értékelést végző szervezet kiválasztására kiírt közbeszerzés zajlik, 2014. január végén várható eredmény. 

A szakmai képzés sikeres elvégzését igazoló Tanúsítvány és az Üzleti Terv Tanúsítvány megszerzése után a fiatalnak céget kell alapítani, majd az Üzleti Tervre épített pályázattal lehet a B komponensben 3-6 millió forintos támogatásért folyamodni.

 

Az utolsó, de igen fontos tevékenység e pályázat megvalósításában a mentorálási tevékenység, illetve a mentorálást végző szervezet közbeszerzés útján történő kiválasztása. Jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítésének folyamata zajlik, kiírása 2014. februárban várható. A vállalkozások megalapításával a résztvevők a mentorálási szakaszba kerülnek. Minden régióban meghatározott számú vállalkozás veheti igénybe ezt az ingyenes lehetőséget. A mentorálás célja a vállalkozás kezdeti szakaszában az új vállalkozások egyénre szabott szakmai támogatása az alapítást követő 6 hónapban.

 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) kiírta a Közép – magyarországi régióra vonatkozó tükörprojektet is, meghívásos pályázat keretében, melynek meghívottjai a konvergencia régióban nyertes három pályázó, köztük a FIVOSZ, KISOSZ, OKISZ, HÖOK konzorcium.

A projektben összesen 400 fiatal vállalkozó támogatására lesz lehetőség.

A program sok hasonlóságot mutat a TÁMOP-2.3.6.A-12/1 programmal: kiválasztási folyamat révén kerülhetnek be a fiatalok a rendszerbe, ahol képzést kapnak (általános és specifikus, vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges ismeretekről), Üzleti tervet kell készíteniük, tanácsadásban, mentorálásban, hálózatosodásban vehetnek részt, és működésüket nyomon követik olyan módon, hogy folyamatosan tájékoztatni kell a projektgazdát az üzleti tervük megvalósításáról.

     TÁMOP-2.5.3.A-13/1,2 Társadalmi szervezetek kapacitásfejlesztése a Közép-dunántúli és a Közép-magyarországi régióban

 

 

A Magyar Iparszövetség 1-1 régióban nyert pályázatot a TÁMOP-2.5.3.A-13/1,2 konstrukciókban. Az eredeti tervek szerint 2013 szeptemberében indult volna a projektek megvalósítása, de a támogató döntés elhúzódása miatt módosítani kellett a kezdő dátumot 2013. november közepére.

A projekt időtartama 1 év.


 

CsatolmányMéret
A kollektív tárgyalás folyamata.docx76.24 kB
Az uj Mt. tapasztalatairol.docx287.22 kB
Kollektiv-szerzodes-minta gépipar.doc189 kB
Kollektiv-szerzodes-minta vegyipar.doc198.5 kB
SAJTÓKÖZLEMÉNY KDtúl Záró.docx804.01 kB
Szervezetfejlesztési terv_KD.docx196.81 kB
Tájékoztató a nyilvántartásvba vételről.docx87.03 kB
TANULMÁNY_atipikus_foglalkoztatás KD.docx174.01 kB
tmutató az új Mt. gyakorlati alkalmazásához.docx338.01 kB
Az új Mt tapasztalatai KMO.docx293.99 kB
Kollektiv-szerzodes-minta Faipar.doc192.5 kB
Kollektiv-szerzodes-minta Könnyűipar.doc195 kB
SAJTÓKÖZLEMÉNY KMO Záró.docx800.95 kB
Szervezetfejlesztési terv KMO végleges.docx196.68 kB
TANULMÁNY_atipikus_foglalkoztatas KMO.docx170.81 kB
tmutató az új Mt-hez_KMO.docx338.15 kB